פרו-מול ניהול, יעוץ ושיווק מרכזי קניות :: כספים והנהלת חשבונות
פתיחת תפריט הנגישות  

כספים והנהלת חשבונות

  • אחריות על מערך הנהלת החשבונות של המרכז, ניהול חוזי השוכרים, גביית שכר דירה ודמי ניהול, ריכוז נתוני פדיון והכל במערכת ממוחשבת ומתקדמת.
  • ניהול מערך התשלומים לספקים כולל קליטת חשבוניות, הנפקת המחאות, הפקת מאזנים ודיווח לשלטונות המס, הכל בפיקוח רואה חשבון.
  • ניהול תזרים המזומנים, חשבונות הבנקים, ערבויות וביטחונות והכנת והפקת דו”חות רבעוניים ושנתיים מבוקרים על-ידי רו”ח.

רשימת הדיוור של פרומול
כל החדשות מעולם הקניונים הישר לתיבת האימייל שלך