פרו-מול ניהול, יעוץ ושיווק מרכזי קניות :: מחלקת ניהול ותפעול
פתיחת תפריט הנגישות  

מחלקת ניהול ותפעול

  • ניהול מרכז הקניות לשביעות רצון היזמים, השוכרים ולקוחות המרכז.
  • בניית תקציב שנתי ושמירה על יעדי התקציב השנתי
  • קיום קשר רצוף עם גורמי הקהילה, מוסדות מוניציפליים ורשויות.
  • אחריות על יישום תקנות ונהלי הוראות מרכז הקניות ואכיפת הנושאים השונים הכרוכים בפעילות המרכז.
  • ניהול התחייבויות השוכר החל משעות פעילות, ערבויות, אישורי ביטוח, בקרת הסכם השכירות.
  • בקרה על הוצאות השהייה של השוכר.
  • הפעלת עורכי דין וחברות ביטוח במידת הצורך.

רשימת הדיוור של פרומול
כל החדשות מעולם הקניונים הישר לתיבת האימייל שלך